ਡਰਾਈਵਰ ਸਹਾਇਤਾ - ਡਰਾਈਵਰ ਯੂਨੀਅਨ

ਡਰਾਈਵਰ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਸਾਂਝਾ-ਦਾ-ਕਿਰਾਇਆ.jpg

ਡਰਾਈਵਰ ਯੂਨੀਅਨ ਉਬੇਰ ਅਤੇ ਲਿਫਟ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਮਜ਼ਬੂਤ, ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਡਰਾਈਵਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕੀਏ।

ਇਕੱਲੇ ਗੱਡੀ ਨਾ ਚਲਾਓ

ਡੀਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਸਹਿਯੋਗ

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਮੱਦਦ

ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਪਰਮਿਟ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ

ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ!

ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ!

ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ


ਟਿਕਟ ਰੱਖਿਆ* (DU ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ)


 

ਮੈਂਬਰ ਬਣੋ!

Button_us.png

ਅੱਪਡੇਟ ਲਵੋ