Drivers Union

ਡੀਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਸਹਿਯੋਗ

ਡਰਾਇਵਰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪ-ਆਧਾਰਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹਾਂ ਜੋ ਸੀਏਟਲ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ਗੋਈ, ਨਿਆਂ, ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

 

ਡਰਾਈਵਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਪਡੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ!

ਤਾਰਾ.png

ਅਸੀਂ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਡਰਾਈਵਰ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਕੋਲ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਤਾਰਾ.png

ਅਸੀਂ ਮਿਆਰ ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ

ਡਰਾਇਵਰ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖੇਡਣ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਲਈ ਉੱਚੇ ਮਿਆਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਆਵਾਜਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।

ਤਾਰਾ.png

ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੂਹਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਏਕਤਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇ।

 


ਬੀਮਾਰ ਤਨਖਾਹ

ਉਬੇਰ ਅਤੇ ਲਿਫਟ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ!

ਸੀਏਟਲ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸੀਏਟਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉਬੇਰ ਅਤੇ ਲਿਫਟ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਾਜਬ ਤਨਖਾਹ ਸਬੰਧੀ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਰਾਇਵਰ ਅਣਉਚਿਤ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿੱਚ-ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ

 

Join_button.jpg

ਅੱਪਡੇਟ ਲਵੋ