ਉਬੇਰ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਸੇਧਾਂ - ਡਰਾਈਵਰ ਯੂਨੀਅਨ

ਉਬੇਰ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਸੇਧਾਂ

HB 2076, The Expand Fairness Act, ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਉਬੇਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਂਚ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਨੀਤੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਰਕੇ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਸਤੇ, ਡਰਾਈਵਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਏਥੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਉਬੇਰ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਚੈੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। 

ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠਿਆਂ ਖੜ੍ਹਕੇ ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਡਰਾਈਵਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੋ

2 ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਦੇਖੋ।
  • Peter Kuel
    ਇਸ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਖ਼ਬਰਾਂ 2022-07-08 10:34:56 -0700
  • Peter Kuel
    ਇਸ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਖ਼ਬਰਾਂ 2022-07-07 17:07:01 -0700

ਅੱਪਡੇਟ ਲਵੋ