"ਦ ਐਕਸਪੈਂਡਿਡ ਫੇਅਰਨੈੱਸ ਬਿਲ" (ਐਚਬੀ 2076) ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਥਾਂ - ਡਰਾਈਵਰ ਯੂਨੀਅਨ

"ਦ ਐਕਸਪੈਂਡਿਡ ਫੇਅਰਨੈੱਸ ਬਿਲ" (ਐਚ ਬੀ 2076) ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਥਾਂ

ਡਰਾਈਵਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਡਰਾਈਵਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰੈਪਿਡ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ, ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵੰਡਦੇ ਹਨ।

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਬੇਰ ਅਤੇ ਲਿਫਟ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਕਿਰਤ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਏਟਲ ਦੀ ਦੇਸ਼-ਮੋਹਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ, ਉਬੇਰ ਅਤੇ ਲਿਫਟ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਬਿਮਾਰ ਦਿਨ, ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਡਰਾਈਵਰ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋਕੇ, ਡਰਾਈਵਰ ਹੁਣ "ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਫੇਅਰਨੈੱਸ ਬਿੱਲ (HB 2076)" ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ – ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਂਤਕੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ, ਲਾਭਾਂ, ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪਰ ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਡਰਾਇਵਰ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰਾਜ-ਵਿਆਪੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਦੁਆਰਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਵਿਸਤਾਰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 6 ਮਿਥਾਂ ਇਹ ਹਨ।

 ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਮਿਥਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰੋ

ਮਿਥ #1: ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ

ਝੂਠਾ।

ਉਬੇਰ ਅਤੇ ਲਿਫਟ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯਾਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਨਖਾਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।  ਫਿਰ, ਉਬੇਰ ਅਤੇ ਲਿਫਟ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲਈ।

ਸੀਏਟਲ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੀਏਟਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਮਿਆਰ ਜਿੱਤਿਆ ਜੋ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਯਾਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸਤਾਰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਿੱਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜ-ਵਿਆਪੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਫਰਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਸੀਏਟਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮਿਥ #2: ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਡਰਾਇਵਰ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਬਿਮਾਰ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਝੂਠਾ।

ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਰ ਨਾਲ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤਨਖਾਹ ਮਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੀਏਟਲ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਦੇਸ਼-ਵਿੱਚ-ਸਰਵਉੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ – ਕੰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਟਰਿੱਪਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਯਾਤਰੀ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ।

40 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਕਿਸੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ 1 ਵੇਤਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਕਮਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰੇਟ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ – ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਂਤਕੀ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿਆਟਲ ਵਿੱਚ ਉਬੇਰ ਅਤੇ ਲਿਫਟ ਡਰਾਈਵਰ, ਡਰਾਈਵਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਕੇ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਬਿਮਾਰ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਦ ਐਕਸਪੈਂਡ ਫੇਅਰਨੈੱਸ ਬਿੱਲ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਧਾਏਗਾ।

ਮਿਥ #3: ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ

ਝੂਠਾ।

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਬੇਰ ਅਤੇ ਲਿਫਟ ਡਰਾਈਵਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ (ਨਾ ਕਿ ਕੇਵਲ PUA)।  ਵਿਸਤਾਰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਿੱਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਬੇਰ ਅਤੇ ਲਿਫਟ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਾਜਬ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਿਥ #4: ਪ੍ਰੀ-ਇੰਪਸ਼ਨ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ

ਝੂਠਾ।

ਵਿਸਤਾਰ ਫੇਅਰਨੈੱਸ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

  • ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ, ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 65% ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ-ਮਿੰਟ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 40% ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
  • ਸਪੋਕੇਨ ਵਿੱਚ, ਮਾਈਲੇਜ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਤੀ-ਮਿੰਟ ਤਨਖਾਹ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
  • ਟਾਕੋਮਾ ਵਿੱਚ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਾਈਲੇਜ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40% ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਲ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ-ਮਿੰਟ ਤਨਖਾਹ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮਿਥ #5: ਵਿਧਾਨ ਸਮੂਹਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

ਝੂਠਾ।

ਸੀਏਟਲ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ – 2015 ਵਿੱਚ ਸੀਏਟਲ ਵਿੱਚ ਉਬੇਰ ਅਤੇ ਲਿਫਟ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਮੂਹਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਯੂ.ਐੱਸ. ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ, ਡਰਾਈਵਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਵਉੱਚ ਕਿਰਤ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ।

ਵਿਸਤਾਰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਜਿੱਤਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ – ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ, ਲਾਭ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਜੋ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਮੂਹਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਕਾਲਤ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੀ.ਆਰ.ਓ. ਐਕਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਨਐਲਆਰਬੀ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ।

ਮਿਥ #6: ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ

ਝੂਠਾ।

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਚ ਉਬੇਰ ਅਤੇ ਲਿਫਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪ 22 'ਤੇ 200 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਪਲੇਬੁੱਕ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ, HB 2076 ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਵਿਸਤਾਰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਿੱਲ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤੇ ਗਏ ਦੇਸ਼-ਮੋਹਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਚੇਗਾ, ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਵਉੱਚ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰੇਗਾ:

  • ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ-ਵਿਆਪੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
  • ਉਚਿਤ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ
  • ਪ੍ਰਾਂਤ-ਵਿਆਪੀ ਲਾਭ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ

ਰਾਜ-ਤੋਂ-ਬਾਹਰੀ ਆਲੋਚਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਕਿਰਤ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਰਾਜ-ਤੋਂ-ਬਾਹਰਲੇ ਆਲੋਚਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਮੋਹਰੀ ਕਿਰਤ ਮਿਆਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ।

 

1 ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਦੇਖੋ।
  • Peter Kuel
    ਇਸ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਖ਼ਬਰਾਂ 2022-03-02 14:07:33 -0800

ਅੱਪਡੇਟ ਲਵੋ