TNC ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਔਪਟ-ਇਨ - Drivers Union

ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ Drivers Union

ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣੋ!

ਨਿੱਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ Drivers Union ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ!

Drivers Union ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ Drivers Union Benefits ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

 

ਅੱਪਡੇਟ ਲਵੋ